Kdo nezažil, neuvěří...

8. května 2012 v 16:33 | Nessa Ruby de la Eris |  Energie přírody
Tento článek dávám sem, ačkoliv se v této rubrice mluví o energii získávané z přírody apod. Jinam mi to prostě nesedělo. Jde o vlastní zkušenost, myslím, že spousta z vás, mi neuvěří, ale je to tak!
 

Znalosti magie

7. května 2012 v 20:27 | Nessa Ruby de la Eris |  About me
Rozhodla jsem se si vážně rozšířit obzory a začala se věnovat různým formám magie v rámci "náboženství".
Hodně mě k tomu dovedla jedna kamarádka (známá, těžko říct, co je :D), která natáčí taková videa o eklektickém čarodějnictví (http://www.youtube.com/user/Coreyemmah?ob=0&feature=results_main - kanál na outube, doporučuju).
Ještě předtím jsem však studovala magii lesních druidů (z knihy Medicína posvátných stromů). Kniha mě velmi zaujala, dokonce jsem měla chuť se stát druidem, což mě přešlo protože nemám vůli :D avšak stejně netuším, jak moc je ta kniha spolehlivá.
Na druhé straně, díky Coreyemmah nyní čtu knížku Jdi cestou šamanů, což je také zajímavé čtení a zase nahlížím na jiný svět, jinou kulturu. Avšak stále to říká stejná moudra, což je dobře :)
Ještě mě čeká jedna kniha - Velká učebnice čarodějnictví a magie, což s ní ale počkám (pokud vydržím) skutečně až do února, kdy kniha začíná a budu s ní pracovat další tři roky (nevydržím, já vím :D ale...ale... víte co :D)

B 1.část

11. července 2010 v 21:12 | Nessa Ruby de la Eris |  Snář

Bažant

- nová láska 
chytnouti ho - do srdce se ti vloudí láska jiná, později i svatba 
jísti - ctěn býti 
jísti ho - míti čest 

Bába

čarovati - zlé i dobré 
hladiti bábu - nepředstírej neštěstí 
na koštěti - zlé uhranutí 
na porodní zvoniti - v domě bude nutná rychlá pomoc 
porodní u těhotné viděti - dlouhá nemoc v domě 
porodní viděti: nemoc, též smrt 
trhovou viděti - značí nepřijemnosti, někdo ti vynadá 

Babička

viděti ji: dobrá rada zapotřebí  

Bábovka

jísti ji: dobré časy a příjemné žití 

Bačkory

na nohou roztrhané - dlouhá cesta, veselost i radost 

Bagoun

jím býti - duševní porucha 
viděti ho - zasnoubení 

Bahno

do něj šlápnout - nepříjemnosti
nebo močál viděti a v něm choditi - namáhavá práce bez výsledku 
skrze něj jíti - zlé časy 
válet se v něm - chraň se zlé společnosti!  
viděti - pohlavní nemoc 

Bakchus

aneb bohyně viděti - špatná úroda vína 

Bál

na něm být - pohřeb 
na něm tančiti - čeká tě vážná známost nebo malé dědictví 
účastnit se ho: znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání. 

Balšám

kvést viděti - zdraví

Baldachýn

pod ním státi: úcta a vážnost. 
stojíš-li pod ním - čest 
viděti - dobrá naděje 

Balet

viděti: klamání a podvod. 

Baletka

- budeš míti vydání nad tvé síly a možnosti 

Balíček

nalézti - pozor na hloupé vtipy 
zahoditi - ztráta přítele 

Balík

odesílati nebo zahoditi - ztráta dobrého přítele 
sukna nalézti - zisk někdo tě darem obleče,  

Balkón

- najdeš milou osobu 
na balkóně státi - úspěch tvůj rychle pomine  
na něm státi: opětování lásky. 
viděti - znamená nezdar  

Balón

letící viděti - naděje rychle uletí 
viděti: neštěstí na obzoru. 
vystupovat viděti - vrtohlavce poznati 

Balzám

kvete-li - znamená stálé zdraví 
mazati se s ním - nastane ti starost,  
míti: zasloužit si chválu. 

Bandity

viděti: pronásledování. 

Báně

na věži - nemysli si sám o sobě příliš vysoko 
na věži s křížem - modlitbou mysli výš 

Bankovky

Viz: Peníze;
dostati - toužíš, ale marně. Zbav se touhy 

Banku

viděti: klidnýživot vésti. 

Barák

roztrhaný viděti - budeš mít prázdniny, volno 

Barchet

kupovati - brzká změna 

Bárka

- menší cesta 

Barva

bílá - radost 
černá - smutek 
šedá - vdovec, vdova 
hnědá - samota a opuštění
jasně fialová - duševnost, účinná láska k bližnímu 
jasně žlutá - klidný život 
jasně zelená - veselá příroda 
křiklavá - výbuchy všeho nehezkého 
míti - naplněnou kasu dostati 
modrá - důvěřuj ve vyšší moc 
oranžová - šťastná láska 
růžová - krásné příští 
s ní se natírati - býti obelhán 
stříbrná - šediny stáří 
světle červená - láska 
temně fialová - pokání 
temně žlutá - pomsta 
temně zelená - nebezpečí 
tmavě modrá - moudrost 
tmavočervená - zášť a hněv 
tříti - dobrý zdar tvého obchodu 
zlatá - dobré hmotně zaopatření 
ztratit v obličeji - očekává tě nemoc 

Barviti

sebe samého - mužům hanba a ostuda, ženám dobře 

Barvu

roztírati: dobré obchody. 

Basa

beze strun - málo peněz 
hrát slyšeti - spokojenost s radostmi 
hráti na ni - velká žízeň 
rozbitá - sváry 
sama bručící - velká hádka s tchyní 
viděti - hádka 
znějící - v budoucnu štěstí tě očekává 

Báseň

čísti - časem mrhání, též staromódnost, rovněž spokojenost 

Basista

slyšeti zpívati ho - velká pitka, též hádka 

Básník

mluviti s ním - návštěva muzea a starých památek 
viděti ho - doba tě už přežila 

Baterku

viděti: tajní nepřátelé. 

Báti se (něčeho, někoho)

báby - vycítíš to správně 
boha - dobro 
ženy - nečisté svědomí, domácí sváry 
muže - rovněž nečisté svědomí 
neznáš-li důvod proč - buď opatrný před nepřáteli 
pána - poctivost 
sluhy - nepoctivost a krádeže 

Batoliti se

- nikam to nepřivedeš 

Bavlna

- menší zisky od chudších 
Bavlněné zboží či jiné věci - nejistota 
bílé barvy nalézt - bohatství 
černá - smrt 
červená - nemoc 
žlutá - nemoc 
množství ve skladu - bohatství, užitek a dobro 
přísti - dalekou cestu 
přísti ji - podnikneš cesty do dalekých krajů 
roucho - menší dědictví
tkáti nebo přísti: zisk. 
v žokách - bohatství 

Bavlník

keř viděti - jest velmi dobře 
viděti: bohatství. 

Bazalka

kvésti - zdraví, síla, radost 

Bazén

koupat se v něm - předpovídá nové, výhodné známosti, jež ti budou nápomocny k získání vysokého postupu 

Bazilišek

viděti - starost a velký zármutek 
viděti ho - tvůj nepřítel se chce vetřít v tvé přátelství, získáš nového nepřítele 
viděti: zármutek, truchlivost. 

Bazilika

v ní bydlet či jen ji viděti - očekává tě žalost a zármutek 

Bdíti

ve spaní - starost a pronásledování 

Bedna

míti, či viděti plnou - bohatství 
plná - dar 
prázdná - chudoba, starosti 
prázdná - rozbroje, mrzutost

Bednář

viděti ho - hojná úroda

Bedra

hubená - starost o živobytí 
mokrá - mnoho dětí 
přeťatá - zármutek 
silná míti - vítězství v zaměstnání neb při soudní při 
veliká - zdravé děti 
zemdlená - žalost 

Bedrník

- známost se sládkem, též radost z povýšení 

Běžeti

a cíle dosáhnouti - vše se zdaří 
a cíle nedosáhnouti - vše se zdaří jen těžko 
a k cíli přijíti - tvé žádosti dojdou vyplnění 
a nemoci se vyhnouti - veliké namáhání  
a padnouti - nezdar v započaté práci 
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého 
a přitom upadnouti - přetržení něčeho dobře započatého 
a z místa se nepohnouti - bez účinku se namáhati 
běžíš-li namáhavě a doběhnouti nemůžeš - značí neduh 
nahý - tvé nejmilejší jsou tobě nevěrny
několik osob za sebou - hádka a starosti 
před zvířetem - nepřátelství 
s vozem - nesnáz 
sám sebe viděti - ztráta jmění 

Běhati

o závod - veliká námaha 

Běhavka

Viz: Průjem;
míti ji - vyprázdnění úspor 

Bělice

Viz: Ryba (y);
pojídati ji - tělesný neduh 

Bělidlo

aneb běliče viděti - budeš ospravedlněn 

Bělmo

na očích míti - zármutek 

Beran

beranů mnoho - dočasný dohled nad velikým majetkem 
černý - příčinou špatného žití je tvá povaha 
stažený - smrt v domě 
starého nalézti - trvalejšího zaměstnání se domůžeš 
viděti běžícího - radost 
viděti ho - budeš povýšen 
vyhublý - smrt 

Beránek

míti - pokoj a útěcha 
nalézti - budeš mít dočasné zaměstnání 
skákati viděti - na dětech míti radost 
viděti - náklonnost k tanci 
viděti beránky které se pasou - strach a hrůza 
zabíti - nemilosrdenství 
zabitý - zarmoucení v rodině 
ztratiti či prodati - ztráta zaměstnání 

Berla

biskupská - čest 
žebrácká - chudoba, ponížení, škoda a ztráta 
nalézti ji - neštěstí 
nemocniční - nemoc 
více berlí - neštěstí 

Berle

na nich choditi - špatný obchod, též ztráta milenky nebo milého 
o ní se opírati - trápení, nemoc 
s ní tlouci - vítězství nad druhými, užitek 
viděti aneb míti - nemoc 

Besídka

v ní sedět - sejít se s milou osobou aneb přemýšlení o ní 
viděti ji v zahradě - očekává tě radost 

Betlém

jeruzalém či betlém viděti - zbožná pouť, prosba za někoho 

Bez

květ - starost strom - nemoc 
trhati - velkého věku se dočkáš 
viděti v květu - nemocný se uzdraví, v domě bude svatba nebo povýšení 

Bezinka

- veselá zábava 
 


A

7. července 2010 v 15:46 | Nessa Ruby de la Eris |  Snář

Ašant

Viz: Černoch;

Abatyši

milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu 
v klášteře: přísný pořádek při malé stravě 
viděti - hrdost, změna, štěstí 
viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu  
viděti: pozor na pýchu a lest. 

Abeceda

- tvé nároky a touhy se splní. (28) 

Abel

Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena 

Abrahámoviny

slaviti: naděje na povýšení či řád 

Abštajg

navštěvovati: pozor na sousedy stran pomluv 

Adam

Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh 
pod stromem bez Evy: staromládenectví  
pod stromem s Evou: manželství 

Adresář

hledati v něm: známost 

Advokát

Advokátní kancelář viděti: starosti, mrzutosti, opletačky 
máš-li s ním co činiti - starost a nouze 
mluviti s ním: těžká starost, velké trápení 

Aeroplán

Viz: Letadlo;
- čeká tě úspěch a odvaha k činu (21) 
viděti - spoléháš příliš na ochranu 

Agent

- varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu! (17) 

Achát

šperk - hloupost 
viděti: nemoc a smrt 

Akademik

býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život. 
viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí 

Akát

kvetoucí - čeká tě bohatství a zdraví
viděti ho bez květu: neštěstí 

Akcie

koupiti - ztráta peněz
kupovati - zaznamenáš společenský vzestup (30) 

Aksamit

hladiti - věští milence či milenku 
na sobě: získáš úřad či lepší služební místo 
viděti aksamitové šaty - cti dosáhneš 

Akta

- na čas se vzdálíš ze svého pracoviště (27)

Akvárium

- Stane se ti něco nepříjemného. (14) 
viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu 

Alabastr

alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či manželské poctivosti 
viděti: štěstí cudnosti 

Alej

stinná - dostaneš příjemné sousedy 

Alkohol

Viz: Kořalka;  Slivovice;  Víno;
- Odolej pokušení být nevěrný. (40) 
Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete. 

Almara

kupovati ji: svatba v příbuzenstvu 
plná: dobré bytí 
prázdná: chudoba [6]
se šatstvem: obdržíš dar [6]
viděti nebo ji posouvati - různice s manželkou [6]

Almužna

bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi 
dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci 
přijímati: dobré příjmy. 
rozdávati almužnu - výhra 
rozdávati: prospěch z podnikání. 

Aloe

:dlouhý a hezký pobyt na tomto světě.  
kvetoucí - Dočkáš se dlouhého života. (36) 
strom, viděti - starou známost obnoviti 
viděti: starou známost obnoviti. 

Altánek

- schůzka z lásky

Amazonka

viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá 
viděti ji: žena nabije mužovi  

Amerika

- Předsevzetí se ti podaří. (15) 

Ametyst

vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače

Amor

- Čekej trápení s láskou. (36) 
- velká láska, láska na prvý pohled.  

Amputace

některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny

Ananas

- Budeš pozván na hostinu. (5) 
jísti: pozvání na návštěvu. 

Anděl

- V příštích dnech budeš šťastný. (33) 
býti andělem nemocným - smrt 
býti andělem zdravým - čest 
býti jím: čest a povýšení ve společnosti 
býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc. 
mluvicí - Dosáhneš po čem toužíš. (38) 
mluvit slyšeti - zlé znamení 
mluviti s ním: dobré znamení pro příští život 
s chlebem: nebeské dobro 
s kalichem: utrpení 
s knihou: čti Písmo svaté 
s ochranným pásem: budeš chráněn 
spatřiti - dobré zprávy 
státi se jím - Dosáhneš vysokého postavení a úcty. (9) 
v růžovém světle: velká láska 
ve velikém světle: i tobě světlo 
viděti ho v modrém světle: velká pravda 
viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy. 

Angličan

viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti 
viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti. 
:znamená samostatnost i povaha dobyvačná.  

Angrešt

žlutý trhati a jísti: neduh 
zelený viděti: žaludeční nemoc, nepřátelství 
zralý: peníze 

Anténa

montovati ji: křik v domě

Antoušek

viděti ho: dávej si pozor na jazyk 

Anýz

jísti - dlouhý život 
jísti: dočkáš se vysokého stáří 
síti nebo pěstovati: soudní spory 

Apatyka

- pozdě bycha honit 

Apatykář (Lékárník)

- nemíchej vše dohromady 
(lékárníka) viděti - nemoc 

Apoštol

- šťastný život 
viděti apoštoly - radostná zpráva 
viděti: zpráva. 

April

pošle-li tebe kdo aprilem - čest 

Arab

- Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští. (11) 
- znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen 

Arcibiskup

- Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14) 
žehnající: tebe doprovází síla.  
viděti ho: rychlá smrt. 

Arest

- potěšení ze samoty 

Arch (papíru)

čistý: smutek 
papíru černého: smrt známěho či známé 
pomačkaný: zlý průjem 
popsaný: veliký úkol 

Archa

- dostaneš čestné postavení 
Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš 
viděti ji: mrzutost přijde. 

Archív

- v místě je klepna, která kde co ví.  

Armáda

- návštěva chudých příbuzných  
- tvá naděje bude zmařena 
dodávati jí: bohatství 
jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce 
když armády nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek 
na pochodu: buď opatrný, zvýšení daní 
na útěku: ztracené peníze ve spekulaci 
pochodovati viděti: pohroma, neštěstí. 
utábořená: země bude vyjedená od různých živlů 
v boji viděti: neštěstí a smutek. 
v kouři: možnost války 
v zákopech: nemoc 
válčící: úspěch a bohatství 

Arnika

s ní se mazati: úraz 

Artista (é)

Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít. (8) 

Artyčoky

jísti: máš churavé nervy 
viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka. 

Astra (y)

Viz: Květiny;
- pohřeb v rodině 
kvetoucí - Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit. (21) 
sázeti - I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno. (9) 
zvadlé - Tvé naděje se maří. (14) 

Astrolog

viděti ho: opatři si horoskop, též porada 

Atentát (y)

- Nepromeškej své štěstí. (29) 

Atlas

- Nečekaně změníš místo. (27) 

Audience

držeti s bábou: zlé klepy 
držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly 
míti u císaře neb krále - štěstí a zisk 
na hradě: rodinná událost 
s kominíkem míti: veliké štěstí 
sám udíleti: povýšení 
u vznešené osoby: stěstí a výhra. 

Auto (Automobil)

autonehoda - finanční ztráta 
hledat - neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování 
hledat automobil - neúspěšný obchod 
hledat automobli (pro mladou ženu) - je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování  
jedoucí - neštěstí jisté 
jet velmi rychle autem - je znamením problémů nebo špatné zprávy 
jet velmi rychle autem - znamení problémů nebo špatných zpráv 
jeti v něm - Neúspěch tě Čeká. (18) 
kolona jedoucích aut - náhlá cesta za obchodem 
kolona jedoucích aut - znamená náhlou cestu za obchodem 
kupovat - první krok nového počínání, které bude úspšné 
mít - komplikace při uskutečňování snů 
mít auto - symbolizuje komplikace při uskutečňování snů 
odjeti: znamená stěhování 
porouchaný - věští zapojeni se do nejistého obchodu 
porucha - cesta bude marná 
překážka - příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3) 
říditi - Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8) 
s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme - máme vlastní záležitosti pevně v rukou 
s výfukem: nadýmání a bolení břicha 
sám je řídit - hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli 
seděti v něm: čekej pozvání 
sraziti se: potká tě zamilování na cestě 
stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí,  
utíkat před ním - je varováním před konkurenty 
utíkat před ním - varování před konkurenty 
vézt se v něm - lepší poměry 
vidět - někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení 
vidět - znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení 
vidět je hořet - dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam 
vidět srážku - v jisté záležitosti bude silná konkurence 
viděti - Zažiješ něco nového. (2)
vyhrát automobilový závod - předhonit své konkurenty nebo rivaly 
vystupovat z něho - vaše vážnost utrpí 

Autobus

- řiď se moudrostí a budeš těžit. (30) 
být řidičem - je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce 
jet jím - znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby 
plný cestujících - předpovídá spokojenost v obchodech 
vidět prázdný - značí brzké uznáni a čest 

Autogram

Někdo z blízkého okolí zemře. (5) 

Automat

- znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory 
automat (bufet) - Špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš. (30) 
hudební hrací: zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou 
na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz 
na peníze: v domácnosti je tichý zloděj 
viděti: výhoda v obchodech.

Jména Andělů O

7. července 2010 v 15:29 | Nessa Ruby de la Eris |  Andělé
Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. "Princ alchymie"
Oertha - anděl severu a chladu
Ofaniel - anděl
Ohazia - jeden z andělských stráží třetích nebes
Olinda - ochránce majetku
Omael - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl
Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu
Omniel - anděl pamáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
Omophorus - on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
Onzo - "spravedlivý anděl Boha"
Ophanim - termín pro řadu cherubů
Ophiel - anděl rozjímání a hluboké duše
Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
Oranir - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
Oriares - anděl období zimy
Oriel (Auriel, Světlo boží) - anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
Ormael - anděl čtvrté hodiny dne
Osgaebial - vládce osmé hodiny
Ouestucati - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
Oul - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
Oumriel - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích

Jména Andělů N

7. července 2010 v 15:28 | Nessa Ruby de la Eris |  Andělé
Naadame - princ nad všemi anděly
Nachiel - anděl slunce, když je ve znamení Lva
Nafriel - andělská stráž
Nahaliel - anděl nad řekami
Nakriel - jeden z početných andělských stráží
Nangriel - zastavuje posedlosti a nátlaky
Nariel - panuje nad poledními větry
Nathanael (dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
Natiel - anděl se silou odrazit zlo.
Ndmh - anděl léta
Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch,kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
Neria - lampa boží, anděl.
Nesanel - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození nebo k očištění od hříchu
Netoniel - anděl slávy a proslulosti
Netzach - přináší ducha kamarádství
Nisroc (svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování
Nithaiah - básník, anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
Nitika - duch drahokamů
Noaphiel - anděl
Novensiles - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)

Jména Andělů M

7. července 2010 v 15:27 | Nessa Ruby de la Eris |  Andělé
Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy
Mach - anděl vzývání neviditelného
Machidiel (plnost boha) - řídí měsíc březen, při vzývani tužeb dívek
Madan - anděl panující nad planetou Merkur
Mador - anděl čtvrté nebeské síně
Mael - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
Mahadeo - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav Mahananel - jeden z početných strážců Severniho větru
Mahariel - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi
Mahzian - anděl udělující zrak
Maion - anděl s panstvím nad planetou Saturn
Maktiel - anděl s panstvím nad stromy
Malachim - anděl magie a metafyziky
Malaika - anděl
Malkiel - přináší úspěch
Maltiel - páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah
Mamarao - léčí duševní potíže
Manakel - anděl vodních živočichů
Manu - anděl osudu
Margiviel - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
Marguel - padlý anděl(?)
Maroch - anděl páté hodiny dne
Matarel - anděl deště. On je jeden z vládců světa
Mathlai - anděl středy a vládce třetích nebes
Mebahiah - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
Mehiel - anděl chránící profesory,recníky a autory
Melakim - anděl dětského bezpečí
Melech - anděl řady sil
Melek - anděl
Melioth - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země
Melkajal - andělský vládce března
Memuneh - anděl snů
Mercury - anděl pokrokvu
Meresijm - anděl první hodiny dne
Meros - anděl deváté hodiny dne
Meriarijim - hlavní anděl noci
Messiach - anděl vyvolaný vzýváním
Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat
Mibi - velká utěšitelka
Micah (božský plán) - dozírá na duchovní vývoj
Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech
Michal - anděl obhajoby a božské ochrany
Midael - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
Miel - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
Mihr - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci. Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
Mikael - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
Mikhar - jedna z nebeských sil s panstvim nad jarními vodami Mikiel - jeden z andělů zvěrokruhu
Miri - anděl hodiny
Mithra - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším
Mitzgitari - anděl sedmé hodiny
Mizan - anděl
Modiniel - jeden z duchů planety Mars
Monachiel - přináší lásku
Morael - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
Mordad - anděl smrti
Mqttro - anděl pečující o syny lidí
Mumiah - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice, uděluje zdraví a dlouhověkost, tvoří zázraky
Mupiel (z úst božích) - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce
Murdad - anděl července, je někdy srovnáván s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti
Muriel - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
Mutuol - anděl vyvolaný pro požehnání pera a vymítání zlých duchů
Mzpopiasaiel - vůdce andělů hněvu

Jména Andělů L

7. července 2010 v 15:27 | Nessa Ruby de la Eris |  Andělé
Labezerin - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
Labusi - jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael - duch Měsíce
Lamediel - anděl čtvrté hodiny noci
Larzod - jeden z "skvělých a benovolentnich andělů", pro získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai - anděl vyvolaný v zaříkání ohně
Lebes - jeden z hlavních andělů
Lecabel - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží
Lelahel - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím
Leliel - jeden z andělských vládců noci
Lepha - anděl pečetě
Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
Logos - nejstarší anděl
Lucifer (světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl
Luma'il - anděl strážný

Jména Andělů K

7. července 2010 v 15:27 | Nessa Ruby de la Eris |  Andělé
Kabshiel - anděl udělující přízeň a sílu.
Kadi(el) - páteční anděl sloužící v třetích nebesích
Kakabel - jeden z andělů souhvězdí
Kamali - duch ochránce
Kandile - jeden z devíti svatých andělů
Karoz - andělský zpravodaj
Katzfiel - andělský princ meče a strážce šestých nebes
Kemiel - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
Kepharel - anděl stromu granátového jablka
Kerub - anděl knih a moudrosti, porážky dáblů
Kerubim - anděl vašich dcer
Kirtabus - duch jazyků a deváté hodiny
Kmiel - působí proti zlému oku
Kokaviel - anděl povolující nemožné věci
Korniel - jeden z početných andělských stráží
Kotecha - anděl pečeti
Kutiel - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek
tvrtých nebesích

Jména Andělů J

7. července 2010 v 15:26 | Nessa Ruby de la Eris |  Andělé
Jael - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah
Janiel - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
Jariel - anděl božské tváře
Jeduthun - on je Pán sboru v nebi
Jehoel - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti
Jehudiel - vládce pohybu nebeské sféry
Jehuel - princ ohně
Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím
Jerazol - anděl síly
Jeu - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky
Jophiel (tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
Joustriel - anděl šesté hodiny dne
Jukar - princ nad všemi anděly
Jehudiel (ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry

Kam dál